Silne wiatry potrafią przynieść ze sobą nie tylko spektakularne widowiska przyrody, lecz także znaczące straty materialne oraz osobowe dla mieszkańców dotkniętych obszarów. Wraz z nimi pojawia się jednak pytanie – czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania po wichurze? 

Jakie zniszczenia może nieść za sobą wichura? 

Niebezpieczne działanie wichury obejmuje wiele aspektów, takich jak: zniszczenia drzew, przerwy w dostawie prądu czy utrudnienia komunikacyjne. Jednak jednym z najbardziej widocznych i kosztownych skutków, są uszkodzenia budynków, szczególnie w postaci zerwanych dachów. Te potężne podmuchy wiatru mają zdolność rozerwania dachów, niosąc ze sobą poważne konsekwencje. 

Skuteczne działania po wichurze 

Po wystąpieniu wichury istotne jest podjęcie kilku kluczowych kroków w celu skutecznej likwidacji szkód oraz uzyskania sprawiedliwego odszkodowania. Przede wszystkim, zaleca się udokumentowanie rozmiaru szkody poprzez zrobienie zdjęć i nagrywanie filmików z miejsca zdarzenia. To wartościowe dowody, które mogą posłużyć do potwierdzenia zakresu zniszczeń podczas procesu odszkodowawczego.

Jeżeli przystępujemy do naprawy szkód, kluczowe jest zachowanie wszystkich rachunków i faktur związanych z pracami naprawczymi. Im bardziej szczegółowe dokumenty, tym łatwiej będzie udowodnić rzeczywiste koszty poniesione w związku z odbudową lub remontem zniszczonej nieruchomości.

Czy polisa obejmuje odszkodowanie za zerwany dach? 
Umowa ubezpieczenia na wypadek zniszczenia lub zerwania dachu może być zawarta w ramach polisy mieszkaniowej lub ubezpieczenia nieruchomości. Jednak nie wszystkie polisy automatycznie obejmują takie zdarzenia, a zakres ochrony zależy od konkretnych warunków i klauzul w umowie ubezpieczenia. 

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że niektóre polisy ubezpieczeniowe oferują opcje dodatkowe, takie jak ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości w wyniku klęsk przyrody. Tego rodzaju rozszerzenia mogą pokryć dodatkowe koszty związane z odbudową lub remontem, które mogą przekroczyć standardowy zakres polisy ubezpieczeniowej. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy lub opcji dodatkowych, zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami umowy i skonsultowanie jej szczegółów, a przede wszystkim zakresu z przedstawicielem ubezpieczeniowym.  

Jak uzyskać odszkodowanie za zerwany dach? 

Aby uzyskać odszkodowanie za zerwany dach, zgłoś szkodę ubezpieczycielowi, udokumentuj ją zdjęciami i notatkami, sprawdź warunki polisy ubezpieczeniowej, aby sprawdzić, czy zerwany dach jest objęty ochroną. Istotą walki o odszkodowanie jest złożenie pisemnego roszczenia, w tym dokumencie zawrzyj wszystkie niezbędne informacje, opisz szkodę oraz podaj kwotę odszkodowania, o którą wnioskujesz.  

Ubezpieczyciel może wysłać rzeczoznawcę, aby ocenił szkody. Współpracuj z nim, dostarczając wszelkie niezbędne dokumenty i informacje. Monitoruj postęp i bądź na bieżąco w kontakcie z ubezpieczycielem.  

Bądź gotowy na negocjacje w razie konieczności. Ważne jest rzetelne i precyzyjne dokumentowanie szkód oraz ścisła współpraca z ubezpieczycielem. 

Ważne, że maksymalna wysokość odszkodowania również jest wskazana w naszej polisie, tzw. suma ubezpieczeniowa.

Co jeśli odszkodowanie jest zaniżone? 

W procesie uzyskiwania odszkodowania po wichurze, kluczową kwestią jest świadomość potencjalnych trudności. Ubezpieczyciele często starają się minimalizować wypłaty, zaniżając kosztorysy. Praktyki te mogą obejmować zaniżenie stawek roboczogodzin, obniżanie wartości prac budowlanych, wskazywanie mniejszego zakresu naprawy, a nawet użycie materiałów gorszej jakości. 

Współpracujemy z rzeczoznawcami, którzy sporządzają realistyczne kosztorysy, uwzględniając wszystkie istotne aspekty. Naszym celem jest skonfrontowanie się z rzeczywistymi kosztami naprawy, aby uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie.  

Jeśli masz wrażenie, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, skonsultuj się z Nami! Przeanalizujemy Twoją sprawę i przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu takiej sprawy, daj nam koniecznie znać i odzyskaj należne odszkodowanie za zniszczenia po wichurze!

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram