Odszkodowania za błędy medyczne

Czy Twój stan zdrowia niespodziewanie pogorszył się w wyniku działań medycznych? Może doświadczyłeś utraty bliskiej Ci osoby na skutek błędnie postawionej diagnozy? Należy Ci się odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za błąd medyczny!

Postępowania mające na celu ustalenie czy błąd medyczny faktycznie wystąpił, wymagają wielopłaszczyznowego zaangażowania. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi lekarzami różnych specjalizacji oraz z zespołem doświadczonych prawników, masz gwarancję kompleksowej obsługi.

Twoją sprawę przeanalizuje lekarz specjalista z dzieciny, której zdarzenie medyczne może dotyczyć. Dzięki tej weryfikacji, nie ryzykujesz niepowodzenia swojej sprawy.

Będziemy reprezentować Cię zarówno na etapie ustalania okoliczności zdarzenia z placówką medyczną, następnie przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jak i przez sądem.

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku śmierci najbliższych lub w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia, możesz nie mieć możliwości finansowania procesu leczenia. Oferujemy odszkodowania zaliczkowe – od ręki!

Współpracując z nami masz pewność uczciwości – nasze wynagrodzenie jest ściśle związane ze środkami wywalczonymi na Twoją rzecz. Bez efektu, nie ma wynagrodzenia!

Dzięki nam zyskujesz dodatkowe korzyści!

Pomagamy poszkodowanym

wypłacając świadczenia zaliczkowe jeszcze przed zgłoszeniem szkody właściwemu podmiotowi. Środki te przydadzą się przy pokrywaniu kosztów leczenia.

Natychmiastowe wsparcie finansowe

w wysokości do 20 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia. Wypłacamy osobom poszkodowanym gotówkę na bieżące wydatki.

Zwolnienie z kosztów sądowych
Kompleksowa obsługa szkody

zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Masz gwarancję profesjonalnej pomocy dzięki obsłudze przez zespół lekarzy oraz prawników.

Obsługa postępowań pobocznych

w tym postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Dla nas liczy się efekt!

Pobieramy wynagrodzenie, tylko jeśli dzięki naszym działaniom otrzymałeś świadczenia pieniężne

Odszkodowania za błąd medyczny – czym są?

Błąd medyczny, który nazywa się również błędem lekarskim, jest postępowaniem sprzecznym z powszechnie znaną praktyką lekarską, który doprowadza do pogorszenia się stanu pacjenta lub nawet jego śmierci.

Należy pamiętać, że ubiegając się o odszkodowanie medyczne, nie jest istotne, który lekarz popełnił dany błąd, ponieważ podmiotem odpowiedzialnym jest placówka lub zakład ubezpieczeń placówki, w której doszło do zdarzenia.

Czytaj dalej

Odszkodowania za błędy medyczne – rodzaje

Błędy medyczne możemy rozróżnić ze względu na sposób ich powstania. Są to:
 • Błędy diagnostyczne – gdy lekarz postawił błędną diagnozę. Może do niego dojść m.in. przez bagatelizowanie niektórych objawów chorego lub nie przekierowanie do odpowiedniego specjalisty.
 • Błędy techniczne – czyli głównie błędy występujące w trakcie zabiegów operacyjnych, m.in. pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta, pomyłkowa operacja zdrowego organu, pomylenie grupy krwi pacjenta.
 • Błędy organizacyjne – są to głównie problemy kadrowe placówek medycznych, używanie przestarzałych sprzętów i technik leczenia, czy nieodpowiedni poziom sterylności i higieny sprzętu medycznego oraz placówek.
 • Błędy terapeutyczne – czyli nieprawidłowe sposoby leczenia, takie jak kuracja preparatami, od których użycia odeszła już większość specjalistów.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za błąd medyczny – czym się różnią?

Zadośćuczynienie za błąd medyczny jest odmienną formą świadczenia rekompensacyjnego. Zadośćuczynienie ogólnie odnosi się do szkód niematerialnych, takich jak ból i cierpienie doświadczone przez zdarzenie. Kwota takiego świadczenia jest zależna od czynników takich jak:
 • Czas trwania leczenia;
 • Wiek osoby poszkodowanej;
 • Stopień niepełnosprawności;
 • Prognoza na przyszłość – czy poszkodowany będzie w stanie wrócić do stanu zdrowia sprzed zdarzenia?
 • Krzywda psychiczna – stopień bólu, wystąpienie urazy psychicznego przez zdarzenie.

Odszkodowanie za błąd lekarski jak je uzyskać?

Odszkodowanie za błąd medyczny przysługuje bezpośrednio osobie poszkodowanej. Jeśli pokrzywdzony nie ukończył jeszcze 18 lat, o odszkodowanie medyczne może ubiegać się rodzic ofiary. Jeśli w skutek błędu medycznego doszło do śmierci pacjenta, rodzina ma prawo rościć z tego tytułu zadośćuczynienia.
O odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny można się skutecznie ubiegać, jeśli:
 • Od momentu zdarzenia nie minęły jeszcze 3 lata;
 • Osoba poszkodowana dowiedziała się, że jest ofiarą błędu medycznego, w terminie do 10 lat od jego zaistnienia – ma wtedy 3 lata na zgłoszenie go;
 • Ofiara błędu medycznego była niepełnoletnia – ma wtedy czas na roszczenie o odszkodowanie za błąd medyczny ukończenia 20 roku życia;
 • Lekarz lub inna osoba odpowiedzialna, która dopuściła się błędu medycznego została skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo – okres zgłoszenia błędu medycznego wydłuża się wtedy aż do 20 lat.

Błędy medyczne odszkodowania – o co można wnioskować?

Osoba poszkodowana może domagać się od podmiotu odpowiedzialnego następujących roszczeń:
 • Odszkodowanie za błąd medyczny – ma za zadanie pokryć straty i koszty poniesione przez pokrzywdzonego lub jego rodzinę w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Między innymi koszty leczenia, zakupu leków, dojazdów związanych z leczeniem, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych na skutek zaistniałej sytuacji.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie, którego wysokość jest zmienna w zależności od czynników wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp., czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Odgórna wypłata kwoty potrzebnej na koszty leczenia – aby otrzymać takie świadczenie należy przedstawić oraz udowodnić potrzebę wykonania zabiegu, zakupu sprzętu medycznego lub przeprowadzenia danej procedury medycznej.
 • Renta na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane wielokrotnie (okresowo), przeznaczone na określony koszt jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego. Na przykład: leki, rehabilitację, opatrunki, opiekę osoby trzeciej itp.)
 • Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju/awansu, na skutek wystąpienia błędu medycznego.
 • Odsetki – od żądanych w pozwie kwot.

Odszkodowanie medyczne – co powinien zawierać wniosek?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny należy przygotować odpowiednie pismo do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja ta ma za zadanie ustalić, czy uszczerbek na zdrowiu pacjenta faktycznie został spowodowany błędem medycznym. Warto również wspomnieć, że złożenie wniosku do komisji jest płatne przez wnioskodawcę. Jest to kwota 200 zł.

Jeśli komisja nie stwierdzi występowania błędu medycznego, wnioskodawca nie jest narażony na żadną odpowiedzialność karną, więc jest to dobre rozwiązanie, aby upewnić się czy błąd medyczny wystąpił. Dodatkowo, jeśli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, opinia komisji stanowi niepodważalny dowód o wystąpieniu omawianego zajścia, co też bardzo ułatwi uzyskanie odszkodowania przez osobę poszkodowaną.

Wniosek, który pacjent składa do komisji powinien zawierać elementy takie jak:
 • dane personalne pacjenta (w tym adres korespondencyjny)
 • dane skarżonego szpitala lub lekarza
 • wskazanie błędu medycznego (określenie jego rodzaju, np. zakażenie, uszkodzenie ciała)
 • uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie, w którym doszło do błędu lekarza.
 • przedstawienie propozycji wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania

Odszkodowanie za błąd lekarski – kwota możliwa do uzyskania

Obecnie wysokość świadczeń spowodowanych błędem medycznym wygląda następująco:
 • od 2 000 zł do 200 tys. zł w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
 • od 2 000 zł do 200 tys. zł za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia;
 • od 20 000 zł do 100 tys. zł za śmierci pacjenta – dla każdego wnioskodawcy.
Należy pamiętać, aby składając wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski przestrzegać górnych narzuconych limitów kwoty możliwej do uzyskania.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram