Odszkodowanie za pobicie

Jak uzyskać odszkodowanie po pobiciu?

Aby uzyskać zadośćuczynienie za pobicie, poszkodowany musi przygotować się na długą i trudną batalię sądową. Po wygraniu sprawy karnej, warto wiedzieć, że wszczęcie sprawy cywilnej wiąże się ze sporymi kosztami. Powód musi wnieść opłatę od pozwu w wysokości 5% od wnioskowanej wysokości odszkodowania. To również po jego stronie znajdują się koszty związane z powołaniem biegłych i rzeczoznawców. Aby mieć pewność, że włożone w sprawę pieniądze nie pójdą na marne, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Expert Odszkodowania przeanalizuje Twoją sprawę zupełnie za darmo. Odezwiemy się do Ciebie z informacją o kwocie, o którą możesz się ubiegać oraz przeprowadzimy cały proces w roli Twoich pełnomocników. Przekonaj się sam!

Czym jest pobicie?

Mimo, że liczba pobić i bójek w Polsce maleje, ten problem wciąż jest bardzo istotny, a walka o odszkodowanie za pobicie długa i żmudna. Największy problem stanowi tutaj udowodnienie, że doszło do pobicia, a nie bójki. W 2020 roku, jak podaje raport Komendy Głównej Policji, wszczęto 3309 postępowań w tym zakresie, jednak stwierdzonych przestępstw było już tylko 2801. Oznacza to, że w 15% przypadków czynu nie udowodniono. Jak więc odróżnić bójkę od pobicia?

Polskie prawo definiuje pobicie jako sytuację, w której poszkodowany na skutek napaści fizycznej jest bezpośrednio narażony na utratę zdrowia lub życia. Możemy tu wyróżnić sprawcę zdarzenia (lub kilku sprawców) oraz ofiarę. Wina musi być wyraźnie jednostronna, aby można było walczyć o odszkodowanie po pobiciu.

Bójka a pobicie - różnice

Bójkę odróżnia od pobicia to, że ciężko odróżnić kto jest osobą bitą, a kto bijącą. Jeśli ofiara również zaczyna atakować swojego napastnika i nie wchodzi to w zakres obrony koniecznej, osoba bita traci możliwość uzyskania zadośćuczynienia za skutki pobicia, ponieważ jest współwinna czynu. To właśnie dlatego część wniosków o odszkodowanie za pobicie zostaje odrzucona. Nie posiadając odpowiednich dowodów często bardzo ciężko jest udowodnić co wchodziło w zakres obrony koniecznej, a co było po prostu odpowiedzią na atak napastnika.

Wysokość odszkodowania po pobiciu

Kwota, jaką można uzyskać z racji odszkodowania za pobicie jest uzależniona od tego, do którego artykułu kodeksu karnego zaliczał się czyn oraz jak duże szkody poniósł poszkodowany. Są to jednak przeważnie kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedno z najwyższych odszkodowań zostało przyznane mężczyźnie, który został zaatakowany rozbitą butelką. Doznał poważnych urazów twarzy , w tym ran ciętych oraz obrzęku. Sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości 64 tysięcy złotych!
Szczegóły

Zadośćuczynienie za skutki pobicia – czy warto wszczynać proces cywilny?

Proces cywilny przy sprawie o odszkodowanie za pobicie, jest o tyle istotny, że pozwoli poszkodowanemu uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i ból (również za urazy psychiczne) oraz odzyskać pieniądze za koszty leczenia, brak możliwości pracy przez czas rekonwalescencji oraz opłacić potrzebną rehabilitację. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć przy próbie uzyskania odszkodowania jest wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania przez sprawcę pobicia. Szanse na skuteczność takie wezwania są niewielkie, jednak zawsze warto spróbować zawrzeć ugodę, ponieważ znacząco skróci to czas uzyskania pieniędzy. Jeśli sprawca odmówi zawarcia ugody, wówczas należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym, w Wydziale Cywilnym odpowiednim dla miejsca zamieszkania poszkodowanego lub miejsca, w którym doszło do pobicia. Podczas procesu mogą być konieczne zeznania świadków oraz opinie biegłych i rzeczoznawców, w celu udowodnienia wielkości poniesionej szkody. Gdy sprawa jest wygrana, a sąd zasądzi odszkodowanie, warto od razu wszcząć procedurę egzekucyjną, aby za pomocą komornika, uzyskać należne zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie.

Odszkodowanie po pobiciu - proces postępowania

Uzyskanie odszkodowania po pobiciu to dość długi proces, jednak postaram się to jak najlepiej wyjaśnić. Po pierwsze należy zacząć od powiadomienia policji o zajściu. Jeśli policja nie została wezwana w trakcie zdarzenia, trzeba zgłosić pobicie samodzielnie – w tym wypadku będzie potrzebny solidny materiał dowodowy. Aby uzyskać zadośćuczynienie za pobicie, należy ustalić sprawcę zdarzenia. Jeśli nie znałeś swojego napastnika, policja powinna ustalić to w trakcie wszczętego dochodzenia.

Niezwykle ważne będą również zeznania świadków. Poza pisemnym zeznaniem, przydatne będą też dane kontaktowe do osób, które widziały ten incydent – mogą oni zostać wezwani do sądu w trakcie postępowania karnego. Postępowanie karne za pobicie ma miejsce, jeśli policja zakończy dochodzenie i stwierdzi, że doszło do przestępstwa.

Postępowanie karne – co grozi sprawcy pobicia?

W trakcie procesu karnego, gdy sprawcy zdarzenia zostanie udowodniony czyn, kary wyglądają następująco:

  • Jeśli doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia -> sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3;
  • Jeżeli następstwem pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka -> sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Jeżeli następstwem pobicia jest śmierć człowieka -> sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

O odszkodowanie za pobicie można ubiegać się już na etapie trwania sprawy karnej, jednak zadośćuczynienia są przeważnie dużo mniejsze niż w sądzie cywilnym. Dzieje się tak przez sumowanie odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej. Jest to mocno niekorzystne rozwiązanie dla poszkodowanego.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram