Odszkodowanie za pożar i podpalenie

Zaniżone odszkodowanie po pożarze budynku – uzyskaj dopłatę!

Uważasz, że Twoje odszkodowanie za pożar zostało niesłusznie odrzucone? Skontaktuj się z Nami! Przeanalizujemy Twoją sprawę za darmo oraz poinformujemy co da się zrobić. Pamiętaj również, że jeśli winnym pożaru był np. Twój sąsiad, a Twoja polisa nie obejmuje odszkodowania za podpalenie, możesz domagać się, aby sprawca zdarzenia wypłacił Ci należne pieniądze. Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu takiej sprawy – napisz do Nas i odzyskaj swoje pieniądze!

Odszkodowanie po pożarze

Pożar jest bardzo groźnym zdarzeniem, które może doprowadzić do utraty całego dorobku, spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć osób poszkodowanych. Jeśli pożar powstał w skutek nieszczęśliwego wypadku, a poszkodowany lub sprawca zdarzenia ma wykupioną odpowiednią polisę, odszkodowanie za podpalenie można uzyskać od firmy ubezpieczeniowej. Często zdarza się jednak, że ubezpieczyciel zaniża wysokość odszkodowania, a nawet odmawia wypłaty odszkodowania za pożar. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Pożar a podpalenie – jaka jest różnica?

Zacznijmy od tego czym jest pożar oraz jak definiuje to zdarzenie prawo. Za pożar uznajemy niekontrolowany proces spalania, występujący w miejscu do tego nie przeznaczonym. Zdarzeniu mogą często towarzyszyć czynniki szkodliwe takie jak: płomienie, dym, wybuchy, znaczny wzrost temperatury, a także toksyczne efekty spalania. Podpalenie to natomiast spowodowanie realnego ryzyka wystąpienia pożaru, poprzez nieprzestrzeganie zasad przepisów przeciwpożarowych.

Odszkodowanie za podpalenie – odpowiedzialność karna

Kary dla sprawców podpaleń zostały zdefiniowane w Kodeksie Karnym:

 • 163.§1 pkt. 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • 163.§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 163. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • 164. §1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 §1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Art.164. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Główne przyczyny pożaru:

Wyróżnia się 5 głównych przyczyn pożarów i podpaleń:

1) Nieostrożność osób dorosłych posługujących się ogniem otwartym:

 • Palenie tytoniu w łóżku lub wyrzucanie żarzącego się papierosa do pojemnika na śmieci;
 • Pozostawienie bez nadzoru włączonej kuchenki gazowej;
 • Spalanie samodzielnie śmieci i bioodpadów.

2) Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi:

 • Czyszczenie odzież lub mycie podłóg z wykorzystaniem cieczy łatwopalnych;
 • Rozpalanie ognia w piecu przy użyciu środków łatwopalnych.


3) Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu.


4) Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych:

 • Pozostawienie żelazka na materiale łatwopalnym;
 • Ustawienie urządzenia grzejnego w zbyt małej odległości od materiałów łatwopalnych.


5) Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • Osłonięcie żarówki materiałem palnym;
 • Przeciążenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Jak uzyskać odszkodowanie za spalony dom?

Aby otrzymać odszkodowanie za pożar należy dopełnić ciągu procedur. Po tym, gdy szkoda już się dokonała, a wszyscy uczestnicy zdarzenia są bezpieczni, należy poprosić wezwaną na miejsce zdarzenia straż pożarną lub policję o sporządzenie i przekazanie notatki zdarzenia. Często to właśnie ona jest decydującym czynnikiem przy wypłacie odszkodowania po pożarze. Taka notatka powinna zawierać zakres czynności podjętych przez służby, datę i godzinę zdarzenia, zakres pożaru oraz stwierdzenie jego przyczyny. Gdy miejsce zdarzenia będzie już bezpiecznie, należy udokumentować pożar oraz zakres zniszczeń, które spowodował. Przydatne będą zdjęcia i nagrania wideo. Warto również zadbać o spisanie zeznań świadków zdarzenia.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, należy powiadomić ubezpieczyciela o pożarze. Ważne, aby wykonać ten telefon do 3 dni od zdarzenia. Do 7 dni należy natomiast przedstawić ubezpieczycielowi listę zniszczonych w pożarze przedmiotów. Kolejną ważną kwestią jest nie podejmowanie żadnych napraw na miejscu zdarzenia przed przybyciem rzeczoznawcy. Jeśli obawiasz się, że ubezpieczyciel może próbować zaniżyć Twoje odszkodowanie za spalony dom, zgłoś się do firmy odszkodowawczej, która zleci sporządzenie opinii niezależnemu rzeczoznawcy. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że szkoda została rzetelnie wyceniona.

Odmowa wypłaty odszkodowania za pożar – co robić?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania po pożarze budynku. Istnieją ku temu pewne podstawy, z którymi warto się zapoznać:

 • Zdarzenie nie jest objęte zakresem umowy ubezpieczeniowej.

Jest to najbardziej powszechny powód odmowy świadczeń. Jeśli poszkodowany nie ubezpieczył należycie mieszkania nie ma podstaw do roszczeń o wypłatę pieniędzy od ubezpieczyciela.

 • Zdarzenie jest wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Nawet gdy poszkodowany ma wykupione np. ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczyciel mógł zawrzeć w ogólnych warunkach Ubezpieczenia zapis mówiący, że pożary są wyłączone z zakresu umowy. W takiej sytuacji poszkodowany nie otrzyma pieniędzy od TU. Z tego powodu tak ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z podpisywaną przez Nas umową.

 • Nie dotrzymanie warunków umowy.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania również z innych powodów takich jak zaleganie ze składkami, zatajanie ważnych informacji odnośnie okoliczności, doprowadzenie do pożaru z winy poszkodowanego.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram