umowa przeniesienia wierzytelności

Cesja wierzytelności - na czym polega i kiedy warto z niej skorzystać?

Dochodzenie wierzytelności to przeważnie długi i skomplikowany proces, wymagający najpierw wygrania postępowania przed sądem, a następnie przeprowadzenia egzekucji komorniczej. To wszystko może zająć nawet kilka – a w skrajnych przypadkach – kilkanaście lat. Po takim czasie pełna spłata długu bardzo często nie ma już większego znaczenia dla wierzyciela, któremu pozostaje właściwie jedynie satysfakcja z zakończonego postępowania. Jednak można uniknąć tego rodzaju sytuacji, przeprowadzając cesję wierzytelności na rzecz podmiotu profesjonalnego zajmującego się ich dochodzeniem. Jak skorzystać z tego rozwiązania? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie może oznaczać spore ułatwienie właściwie dla każdego wierzyciela.

 

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności – czy inaczej sprzedaż długu – to mówiąc najprościej przeniesienie praw do wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego na inny podmiot. W tego rodzaju umowie występują dwie strony: cedent (a więc wierzyciel sprzedający swoje prawo) oraz cesjonariusz, czyli nabywca wierzytelności. W wyniku zawarcia takiego kontraktu cesjonariusz zyskuje prawo do wykonywania wszystkich uprawnień cedenta – a więc przede wszystkim do dochodzenia wierzytelności na drodze odpowiedniego postępowania, najczęściej cywilnego.

Oczywiście przeważnie nie jest to umowa darmowa. Kupujący wierzytelność najczęściej przekazuje zbywcy określoną sumę, w zamian na sprzedaż długów. Z tego względu dotychczasowy wierzyciel szybko otrzymuje gotówkę, na którą w normalnych warunkach musiałby czekać nawet wiele lat. Natomiast cedent na własną rękę dochodzi należności od dłużnika. Dlatego sprzedaż długu jest tak korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie mają czasu i ochoty na wieloletni proces.

Kluczowe pytanie: jakie wierzytelności można przenieść?

Przekazywanym przedmiotem może być właściwie każda wierzytelność – chyba, że dokonaniu tej czynności sprzeciwiałaby się ustawa, zastrzeżenie umowne bądź właściwość zobowiązania. Może się więc zdarzyć, że np. w łączącym ich kontrakcie dłużnik i wierzyciel wyraźnie wyłączą możliwość przeprowadzenia cesji – wówczas będzie ona po prostu niedopuszczalna. Dokonanie zaś cesji wbrew tym zasadom może być istotnym argumentem do podważenia skuteczności umowy przelewu wierzytelności.

W praktyce sprzedaż wierzytelności najczęściej dotyczy praw majątkowych, chociażby szkód spowodowanych na pojeździe. Przedmiotem cesji mogą być wierzytelności dochodzone przez właściciela samochodu od sprawcy wypadku czy towarzystwa ubezpieczeniowego – w tym w zakresie napraw objętych polisą Autocasco. Dzięki temu kierowca szybko zyskuje pieniądze, a skomplikowane procedury związane z likwidacją szkody w ogóle nie są jego problemem. W takich okolicznościach właściciel pojazdu może szybko powrócić do jego użytkowania.

Umowa przeniesienia wierzytelności - o czym należy pamiętać?

Jednak, aby przelew wierzytelności mógł dojść do skutku konieczne jest zawarcie stosownej umowy. W tym kontekście należy pamiętać o warunkach, jakie musi spełniać taki kontrakt. Kodeks cywilny jasno stanowi, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. Wiadomo, że umowę można zawrzeć także ustnie. Wówczas nie ma przeszkód, aby wynikającą z niej wierzytelność sprzedać także w takiej formie. Jeżeli jednak pierwotny kontrakt zawarto w jakiejkolwiek formie poświadczonej dokumentem, dokument musi pojawić się także przy cesji. W przeciwnym razie umowa przelewu wierzytelności może okazać się nieskuteczna.

Jednak właściwie zawsze do cesji wierzytelności dochodzi w sposób stwierdzony pisemnie. Pozwala to cedentowi, cesjonariuszowi oraz osobom trzecim uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i trudności, zwłaszcza dowodowych. W końcu najłatwiej wykazać, że doszło do przelania wierzytelności przedstawiając stosowny dokument. Chociażby z tych względów umowa cesji wierzytelności zawsze powinna przyjąć postać pisemną. Stąd warto zadbać o prawidłowe wypełnienie wszelkich formalności.

Dobrym sposobem na uniknięcie ewentualnych trudności i nieporozumień jest powiadomienie dłużnika o cesji. Wówczas zyskuje on konieczne informacje dotyczące nowego podmiotu, który zajmuje miejsce dotychczasowego wierzyciela – a tym samym zyskuje wszelkie z przysługujących mu praw, przede wszystkim w zakresie żądania uregulowania należności. Dzięki temu dłużnik nie jest zaskoczony faktem, że ktoś inny zwraca się do niego z roszczeniami. Poza tym, gdyby dłużnik miał zamiar zakwestionować skuteczność cesji, może to uczynić od razu – co z kolei znacznie ułatwia funkcjonowanie nabywcy wierzytelności.

Najlepsze warunki na rynku – gdzie je znaleźć?

Na rynku można znaleźć wiele różnych podmiotów oferujących zakup wierzytelności. Jednak, aby sprzedaż długu prywatnego rzeczywiście była opłacalna, warto skorzystać z usług sprawdzonej firmy, oferującej najlepszą ofertę na rynku. To właśnie Expert Odszkodowania. Nasi klienci otrzymują środki na swoim koncie już w 3 dni od sfinalizowania wszystkich formalności – bez udziału jakichkolwiek pośredników! Dzięki temu sprzedaż długu prywatnego jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla cedenta.

Jednym z kluczowych aspektów działalności Naszej firmy jest oferowanie Naszym klientom korzystnych warunków finansowych, dzięki którym mogą oni liczyć na uzyskanie satysfakcjonujących dla siebie środków. To bardzo istotne zagadnienie – w końcu przelew wierzytelności musi opłacać się cedentowi. W przeciwnym wypadku właściwie mija się z celem. Rozumiejąc te uwarunkowania zawsze dbamy o interes klientów, co może potwierdzić wielu wierzycieli korzystających dotychczas z Naszych usług. Ich zadowolenie jest najlepszą rekomendacją.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram