Odszkodowania Kraków

Wypadki drogowe niestety zdarzają się na polskich drogach każdego dnia. Często są one wynikiem błędu ludzkiego lub niekorzystnych warunków, czy po prostu przypadku. Nawet z pozoru małe zdarzenia mogą się okazać naprawdę niebezpieczne i mieć tragiczne skutki. Nasza firma zajmuje się odszkodowaniami komunikacyjnymi Kraków. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

Dochodzenie odszkodowań w Krakowie to nasza specjalność. Jeżeli dana osoba swoim zachowaniem doprowadzi do wypadku drogowego, musi naprawić skutek swoich działań, chyba, że zaistnieją przesłanki, które wyłączą odpowiedzialność. Mimo, że odszkodowania komunikacyjne nie są najbardziej skomplikowaną dziedziną, posiadają kilka pułapek, na które trzeba zwrócić uwagę. 

Odszkodowanie po wypadku jest to termin związany z wysokością poniesionej straty. Osoba poszkodowana nie może więc otrzymać większej kwoty niż faktycznie straciła. 

Odszkodowanie po wypadku Kraków - od kogo się go domagać?

Kolejną bardzo ważną kwestią oprócz zasad odpowiedzialności jest ustalenie, od kogo można domagać się uzyskania należnego odszkodowania. 

Pierwszą i najczęstszą osobą zobowiązaną do zapłaty odszkodowania komunikacyjnego jest sprawca zdarzenia. Jednak wbrew pozorom nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Można także ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku wykupił OC. Największe firmy tego typu działające na rynku są w pełni wypłacalne, dlatego na mocy właściwego wyroku mają obowiązek wypłacenia poszkodowanemu należności. 

Może jednak dojść do takiej sytuacji, w której sprawca wypadku nie będzie posiadał opłaconej polisy. W takiej sytuacji za wypłacenie odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Odszkodowania powypadkowe – oferta dla Krakowa

Bardzo ważną kwestią w związku z odszkodowaniem komunikacyjnym, jest kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej. W większości przypadków nie ma problemu z ustaleniem, kto jest winny, ponieważ dana osoba, albo przyzna się do popełnionego czynu, albo okoliczności nie pozostawiają wątpliwości.

Niestety czasem bywa jednak tak, że aby ustalić odpowiedzialność za dany wypadek, trzeba przeprowadzić bardzo wnikliwe postępowanie opierające się na zdobyciu dowodów. W takich sytuacjach należy się kierować trzema zasadami:

  1. Zasada winy – jest ona najczęściej stosowana w całym prawie cywilnym, polega na tym, że osoba, która z własnej winy wyrządziła jakąś szkodę drugiej osobie, jest zobowiązana do jej naprawienia. Zwykle ma to zastosowanie w sytuacji, w której w wypadku biorą udział dwa pojazdy, a jeden z nich postąpił w sposób sprzeczny z ogólnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Zasada ryzyka – ustawodawcy przyjęli także zasadę, która przyjmuje, że dane zachowanie, mimo, że było zgodne z prawem, niesie za sobą jakieś ryzyko szkody u osób trzecich. W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującym prawem, osoba, która podejmuje się tego ryzyka zostaje obciążona pewną odpowiedzialnością, przy czym nie ma obowiązku udowodnić, że szkoda powstała w sposób zawiniony. W pewnych okolicznościach taka zasada także może się odnosić do wypadków komunikacyjnych.
  3. Zasada słuszności – stosunkowo rzadka zasada, zgodnie z nią dochodzi się do odszkodowania od podmiotu, który spowodował szkodę, ale nie ponosi za to zdarzenie winy, jednak z uwagi na pewne czynniki takie odszkodowanie byłoby uzasadnione.
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań Kraków – jak przebiega?

Niestety zwykle uzyskiwanie odszkodowań nie jest takie proste jak by się mogło wydawać. Zakłady ubezpieczeń to w końcu firmy prywatne, które otrzymują się ze składek ubezpieczeń, dlatego wypłata odszkodowań przede wszystkim dość wysokich, jest dla nich niemałym problemem.

Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w odzyskiwaniu i dochodzeniu odszkodowań. Pomaga ona osobom, które zostały pokrzywdzone i ucierpiały w różnego typu wypadkach komunikacyjnych.

Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań Kraków

Odszkodowanie komunikacyjne należy się m.in. pasażerom samochodów, które się ze sobą zderzyły, potrąconym rowerzystom, przechodniom i kierowcom, którzy uczestniczyli w danym zdarzeniu, ale nie byli jego sprawcami. Warto zaznaczyć, że odszkodowanie należy się też najbliższym osoby, która zginęła w wypadku.

Ponadto osobom poszkodowanym należy się też zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, czy utraconego zarobku. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia także zadośćuczynienia, zwrotu kosztu pogrzebu, czy specjalnego odszkodowania związanego z wyraźnym pogorszeniem sytuacji życiowej.

Każda osoba, która ucierpiała w związku z wypadkiem, czy kolizją, ma trzy lata od chwili zdarzenia na roszczenie wypłaty należnego odszkodowania.

Każdą szkodę trzeba zgłosić prosto do ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku. Można tego dokonać mailowo, telefonicznie lub osobiście. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 30 dni od momentu, w którym szkoda została zgłoszona. Jeśli jednak nie udało się jednoznacznie wyjaśnić okoliczności danego zdarzenia, termin ten może się przedłużyć.

Jeżeli osoba poszkodowana nie zgadza się z tym co postanowił ubezpieczyciel, może odwołać się od jego decyzji, złożyć stosowaną prośbę do Rzecznika Finansowego, a także dochodzić swoich praw w sądzie. Warto jednak wcześniej spróbować załatwić sprawę polubownie. Nasza firma pośredniczy w tego typu sytuacjach i pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie z możliwych.

Odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi to często trudna i skomplikowana sprawa. W wielu przypadkach znaczenie ma kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę ustalając wysokość wypłaconego zadośćuczynienia, osoby które powinny je wypłacić oraz te, które powinny je dostać. Zamiast szarpać się z ubezpieczycielem na drodze sądowej, warto skorzystać z naszej pomocy i cieszyć się doprowadzeniem danej sprawy do pozytywnego zakończenia.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram