Odszkodowania Gdańsk

Gdańsk to miasto ze skomplikowaną i złożoną siecią dróg lokalnych i autostrad, które bardzo często są areną niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych. Wielu uczestników gdańskiego ruchu drogowego, którzy ponieśli straty w wyniku wypadku drogowego, staje w obliczu niemożności uzyskania pełnego odszkodowania za wyrządzone szkody nawet w sądzie. Sprawy sądowe, które wskazują na nierzetelność wielu ubezpieczycieli mogą trwać latami, a ich efekt może nie być zadawalający dla skarżącego.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo zebrać dokumentację na potrzeby rozprawy sądowej, kiedy Twój ubezpieczyciel zaniżył wysokość stawki należącego się Tobie odszkodowania, zostaw to profesjonalistom branży odszkodowań w Gdańsku.

Odszkodowania powypadkowe Gdańsk – to prostsze niż myślisz!

Problemy z wypłatą odszkodowania bardzo często wynikają z błędnego lub niepełnego udokumentowania zdarzenia na drodze przez ubezpieczycieli, policję, a także błędy pojawiające się po stronie uczestników i świadków zdarzenia. Warto pamiętać o tym, że dokładne udokumentowanie zdarzenia to także właściwa forma dokumentacji fotograficznej, np. wraz z punktami orientacyjnymi na drodze, numerem domu, nazwy ulicy, na której doszło do zdarzenia. Istotne w procesie przygotowawczym może też okazać się dołączenie rachunku kosztów naprawy pojazdu.

Dochodzenie odszkodowań Gdańsk – jakie działania należy podjąć?

Kluczowym działaniem w trakcie procedury przygotowawczej procesu odszkodowawczego jest ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkód w trakcie niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Jeżeli wypadek nie był wynikiem siły wyższej lub świadomego działania poszkodowanego to kierowca pojazdu biorącego udział w zdarzeniu z reguły ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, ponieważ kieruje pojazdem mechanicznym i na nim spoczywa obowiązek zwiększonej ostrożności. Odpowiedzialność może spoczywać również na właścicielu pojazdu, jeżeli w trakcie zdarzenia nie był osobą kierującą pojazdem. Warto zwrócić uwagę, iż w wyniku rażącego niedbalstwa poszkodowanego, stopień jego winy zostanie uwzględniony przez sąd przy ustalaniu wysokości odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Podstawy odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody w trakcie zdarzenia drogowego są zawarte w art. 415 Kodeksu Cywilnego RP i innych rozporządzeniach organów władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Kiedy odszkodowania komunikacyjne Gdańsk mogą nie zostać wypłacone?

W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane umową ubezpieczenia do wypłaty poszkodowanemu należnego odszkodowania. Jednakże istnieją wyjątkowe sytuacje, które powinny zostać objęte wypłatą odszkodowania, lecz ocena wiarygodności takiego zdarzenia jest kwestią sporną. Do takich zdarzeń należą chociażby wypadki, w których sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim zadzwoń po służby porządkowe. Najlepiej zgłoś zdarzenie policji. Policyjny protokół ze zdarzenia drogowego jest bardzo pomocny, jeśli nie możesz w żaden inny sposób udokumentować faktyczności poniesienia szkody na swoim zdrowiu lub mieniu. Na przykład jest to teren pozbawiony monitoringu i brak jest jakichkolwiek świadków zdarzenia. Przed przyjazdem policji zabezpiecz miejsce wypadku, wykonaj zdjęcia lub film i zapisz dokładnie cały przebieg zdarzenia. Jeżeli pamiętasz numer rejestracyjny pojazdu to znalezienie sprawcy nie będzie problemem, a ty będziesz mieć pewność, że Twoje roszczenia zostaną rozpatrzone przez ubezpieczyciela bez zbędnych podejrzeń o oszustwo.

Do innych wyjątkowych zdarzeń, które utrudniają wypłatę odszkodowania komunikacyjnego w rejonie Gdańska należą:

  • Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku;
  • Upadłość zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca czynu wykupił ubezpieczenie OC;
  • Wycofanie zezwolenia zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę ubezpieczeniową;

W standardowych warunkach przewidzianych umową ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa zazwyczaj wypłaca ustaloną kwotę na rzecz poszkodowanego, jednakże w przypadku zaistnienia którychkolwiek wyjątków z powyższego zestawienia, nasza firma dokłada wszelkich starań, aby interes poszkodowanego został jak najdokładniej rozpatrzony.

Czytaj dalej

Dopłaty do odszkodowań Gdańsk – idealna alternatywa dla procesu sądowego

Zaniżanie wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego zarówno z polisy ubezpieczeniowej sprawcy, jak i w ramach Twojego indywidualnego ubezpieczenia, to zjawisko nagminne w praktyce firm ubezpieczeniowych. Być może również i Ty doświadczyłeś tego rodzaju niesprawiedliwego traktowania przez swojego ubezpieczyciela.

W większości przypadków odwołania od decyzji ubezpieczyciela do sądu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a czas i koszty postępowania niejednokrotnie przekraczają wartość szacowanych zniszczeń.

W tej sytuacji możesz zgłosić się do nas po pomoc i skorzystać z całkowicie bezpłatnej oceny Twoich szans w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania komunikacyjnego na każde zdarzenia jakiego będziesz ofiarą w Gdańsku i okolicach.

Wystarczy, że przedstawisz nam dokumentację oceniającą wartość Twoich szkód, a my w jak najkrótszym czasie ocenimy jaką kwotę dopłaty możesz otrzymać bezpośrednio na swoje konto i bez zbędnych formalności.

Gwarantowane odszkodowanie po wypadku Gdańsk – jak uzyskać?

W Polsce, dzięki powszechnemu systemowi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych, musisz wystąpić o wypłatę odszkodowania do firmy, w której sprawca zdarzenia ubezpieczył swój samochód i wykupił ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC). System ten przewiduje konieczność zgłoszenia ubezpieczycielowi każdego zdarzenia drogowego, od najmniejszej stłuczki po wypadki śmiertelne.

Zgłoszenie incydentu drogowego do firmy ubezpieczeniowej należy wykonać jak najszybciej, najlepiej w ciągu kilkudziesięciu godzin od daty zdarzenia. W tym czasie należy dostarczyć ubezpieczycielowi oryginały dokumentów rejestracyjnych samochodu, ksero dowodu osobistego i prawa jazdy, zawiadomienie o wypadku służb bezpieczeństwa i kopię protokołu sporządzonego w trakcie oględzin wypadku, ubezpieczenie polisy i wniosek o odszkodowanie, a także dane bankowe do przelewu środków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Gdańsk przez niezależnych rzeczoznawców

Jeśli wnioski z przeprowadzonej kontroli technicznej pojazdu wydają się Tobie błędne lub kwota odszkodowania jest zaniżona, możesz dokonać niezależnej oceny poniesionej szkody. Dana firma oceni faktyczny stan techniczny auta, ilość uszkodzeń (jawnych i ukrytych), ustali koszt wymiany niezbędnych podzespołów i prac naprawczych. Na podstawie opinii kontrolera technicznego istnieje możliwość zażądania od zakładu ubezpieczeń zmiany wysokości odszkodowania. Z takim samym wnioskiem w przypadku odmowy możesz zwrócić się do sądu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że niezależne badanie stanu technicznego pojazdu jest procedurą płatną i odbywa się na koszt właściciela. Dlatego warto zastanowić się czy taka kontrola w istotny sposób przyczyni się do podniesienia stawki odszkodowania. Jeśli jednak towarzystwo ubezpieczeniowe rzeczywiście nie doszacowało kosztów naprawy Twojego samochodu to koszt badania może być wliczony w wysokość Twoich roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi.

Skuteczne odzyskiwanie odszkodowań Gdańsk – co musisz wiedzieć.

Jeśli nie chcesz stać się ofiarą nieuczciwych firm ubezpieczeniowych musisz pamiętać, że zawsze masz możliwość odwołania od decyzji ubezpieczyciela, która nigdy nie jest ostateczna. Pamiętaj jednak, że Twoja decyzja o wszczęciu postępowania odwoławczego od decyzji firmy ubezpieczeniowej musi zostać poprzedzona odpowiednim przygotowaniem i zazwyczaj wiąże się z poniesieniem osobistych nakładów finansowych. To głównie od Ciebie zależy jakość zebranego materiału dowodowego, który może przesądzić o Twojej przegranej w sporze z ubezpieczycielem lub wygranej sprawie i uzyskaniu godziwego odszkodowania za poniesione straty w wyniku zdarzenia drogowego.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat skutecznego odzyskiwania odszkodowań powypadkowych w Gdańsku.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram