Odszkodowania Białystok

Polskie drogi uchodzą za jedne z najbardziej niebezpiecznych w całej Europie. Najróżniejsze wypadki komunikacyjne są na porządku dziennym. Często są one dziełem przypadku lub nieodpowiedzialnego działania kierowców. Nasza firma specjalizuje się w kwestiach związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi w Białymstoku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami. 

Odszkodowania komunikacyjne Białystok - od kogo można się domagać zadośćuczynienia?

Mówiąc o odszkodowaniach komunikacyjnych warto przede wszystkim ustalić, kto jest zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia.  Najczęściej za zapłatę odszkodowania za wypadek komunikacyjny odpowiedzialny jest zakład ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia miał wykupione OC. Warto zaznaczyć, że zakłady zajmujące się ubezpieczeniami to duże i w pełni wypłacalne firmy, które w razie wystąpienia takiej konieczności nie powinny mieć problemu z przekazaniem należności. 

Nie zawsze jednak sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W takim przypadku sprawca zdarzenia musi pokryć koszty naprawy wyrządzonej szkody z własnych pieniędzy. Za wypłacanie osobie poszkodowanej należnego odszkodowania czasami odpowiedzialny jest także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednostka ta działa w oparciu o ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach. Koszty funkcjonowania UFG są pokrywane z różnych źródeł np. z wpłat, które dokonują poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Warto zaznaczyć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania także poszkodowanym, którzy ucierpieli w wypadkach spowodowanych przez sprawców nieustalonych. 

Odszkodowania powypadkowe Białystok – odpowiedzialność odszkodowawcza

Bardzo ważną kwestią związaną z odzyskiwaniem odszkodowań Białystok jest odpowiedzialność odszkodowawcza. W większości przypadków z łatwością można ustalić, kto jest winny danej szkody. Zwykle dana osoba przyznaje się do spowodowania wypadku lub po prostu okoliczności jednoznacznie świadczą o jej winie. Jednak czasem może dojść do sytuacji, w której, aby ustalić kto ponosi winę za dany wypadek konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego i wnikliwego postępowania dowodowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy wziąć pod uwagę trzy zasady:
  1. zasada winy – najczęściej stosowana, polega ona na tym, że osoba, która wyrządziła szkodę drugiej osobie z własnej winy, ma obowiązek ją naprawić. Stosuje się ją m.in. w sytuacji, w której w zdarzeniu biorą udział dwie osoby, a jedna postąpiła niezgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego,
  2. zasada ryzyka – kolejna zasada, którą należy mieć na uwadze, można o niej mówić, kiedy dana osoba wprawdzie postąpiła w sposób zgodny z prawem, ale taki, który niósł za sobą pewne ryzyko wyrządzenia szkody u osób trzecich. W sytuacji tego typy, obowiązujące prawo jednoznacznie wskazuje, że osoba podejmująca takie ryzyko jest obciążona odpowiedzialnością. Nie ma obowiązku udowodnienia, że szkoda powstała w sposób niezawiniony.
  3. zasada słuszności – najrzadziej stosowana zasada, polega ona na dochodzeniu do odszkodowania od podmiotu, który jest odpowiedzialny za spowodowanie szkody, ale z uwagi na wystąpienie pewnych czynników i wyjątkowych okoliczności nie ponosi wini za zdarzenie.
Czytaj więcej

W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie komunikacyjne Białystok? 

Kompleksowe dochodzenie odszkodowań Białystok to nasza specjalność. Odszkodowania komunikacyjne nie są zbyt skomplikowaną dziedziną, jednak nie mając świadomości wystąpienia kilku znaczących pułapek, można się narazić na niemałe komplikacje.

Odszkodowania po wypadku nie mogą wynosić więcej niż faktycznie poniesiona strata. Nie jest to więc sposób na szybkie wzbogacenie się. Zadośćuczynienie nigdy nie będzie przewyższało rzeczywistych strat poniesionych w wyniku wypadku.

Prawo do ubiegania się o wypłacenia odszkodowania komunikacyjnego ma każda osoba, która poniosła szkody w związku ze zdarzeniem, które miało związek z ruchem pojazdu, a także wysiadaniem z niego lub wsiadaniem do niego, postojem i zatrzymaniem, a także jego załadunkiem.

Pomoc w otrzymaniu odszkodowania Białystok 

Osobom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym należy się wypłata odszkodowania. Ponadto każdy, kto ucierpiał w wypadku może także liczyć na zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz opieki. Jeżeli natomiast w wyniku wypadku dojdzie do śmierci, ubezpieczyciel musi także wypłacić odszkodowanie związane z kosztami pogrzebu, czy zadośćuczynienie dotyczące wyraźnego pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny.

Warto wiedzieć, że jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego ktoś ucierpi, jak najszybciej należy poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek. W tym celu można skontaktować się z nim telefonicznie, mailowo lub osobiście. Po zapoznaniu się ze sprawą, odszkodowanie powinno zostać wypłacone po 30 dniach od momentu zgłoszenia zgody.

Problem pojawia się, kiedy ubezpieczyciel decyduje się na wypłacenie świadczenia, które nie satysfakcjonuje osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji można sporządzić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a jeśli to nie poskutkuje skierować sprawę do sądu. Jednak zanim dojdzie do ostateczności, warto dołożyć wszelkich starań, aby załatwić sprawę polubownie. Nasza firma specjalizuje się w załatwianiu tego typu spraw. Pomagamy dobrać najlepsze rozwiązania z możliwych w Białymstoku, a także specjalizujemy się w sprawach związanych z uzyskiwaniem dopłat do ubezpieczeń lub reprezentacją osób poszkodowanych w sądzie.

Odszkodowania będące następstwami wypadków komunikacyjnych często wiążą się z różnymi komplikacjami. Często należy wziąć pod uwagę kilka czynników, na podstawie których podejmuje się decyzję o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości, a także o tym kto ma je wypłacić. Zamiast tracić nerwy na nieudolnym negocjowaniu z ubezpieczycielem, czy szarpaniu się z nim na drodze sądowej, warto skorzystać z oferty naszej firmy. Po wnikliwym zapoznaniu się z daną sprawą, doradzimy w jaki sposób postąpić i jaką drogę wybrać, aby doprowadzić sprawę do satysfakcjonującego zakończenia.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram