Odszkodowanie za potknięcie

Potknięcia i upadki są  częstymi zdarzeniami w naszym życiu, ale nie zawsze mamy świadomość, że możemy otrzymać odszkodowanie za doznane obrażenia ciała.

Czym jest potknięcie?

Potknięcie polega na wymuszonym  zatrzymaniu ruchu nóg podczas chodzenia i zwykle kończy się upadkiem. Może mieć różne przyczyny, takie jak wybrakowana lub śliska nawierzchnia, nieprawidłowe lub brak oświetlenia, porzucony  sprzęt w ciągach komunikacyjnych, brak znaków ostrzegawczych o utrudnieniach, itp.

Kiedy jesteśmy uprawnieni do odszkodowania?

Jeśli doznaliśmy obrażeń fizycznych lub psychicznych w wyniku potknięcia, możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W tym celu musimy udowodnić, że zdarzenie miało miejsce z winy innych osób lub instytucji, takich jak zarządca drogi/chodnika, właściciel budynku, firma sprzątająca, itp.

Jakie są koszty związane z potknięciem?

Koszty związane z potknięciem mogą obejmować leczenie szpitalne, rehabilitację, wynajem sprzętu medycznego, wizyty u psychologa i wiele innych. Wszystkie te koszty mogą być wliczone do sumy odszkodowania.

Jakie są nasze prawa w przypadku potknięcia?

Mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie za poniesione wydatki na poczet kosztów leczenia oraz należność z tytułu utraconych zarobków. Drugim składnikiem jest  zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała, a także za  przebytą traumę. Należy pamiętać, że jeśli otrzymamy odszkodowanie, nie będziemy mieli żadnych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, co znacznie zmniejszy nasze obciążenia finansowe.

Jeśli potknąłeś się na chodniku i doznałeś urazu, być może zastanawiasz się nad odszkodowaniem. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka ogólnych kwestii:

Odpowiedzialność: Aby ubiegać się o odszkodowanie, zazwyczaj musisz ustalić, że ktoś inny ponosi winę za Twoje obrażenia. Może to być obowiązkiem właściciela nieruchomości, gminy lub innej strony, w zależności od okoliczności.

Zaniedbanie: Aby udowodnić odpowiedzialność, zwykle trzeba wykazać, że strona odpowiedzialna dopuściła się zaniedbania w utrzymaniu nawierzchni. Zaniedbanie może obejmować takie czynniki, jak brak naprawy niebezpiecznego stanu, nieodpowiednia konserwacja lub niewłaściwy projekt.

Dokumentacja: zebranie dowodów na poparcie roszczenia ma kluczowe znaczenie. Może to obejmować zdjęcia lub filmy przedstawiające niebezpieczny stan, zeznania świadków, dokumentację medyczną i wszelką inną odpowiednią dokumentację.

Ograniczenia czasowe: termin na wniesienie roszczenia wynosi trzy lata od daty zdarzenia, gdyż później występuje jego przedawnienie roszczenia.

___________________________________________________________

Podsumowując, potknięcia i upadki są powszechnym zjawiskiem.. Musimy pamiętać, że możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienia za skutki zdarzenia. W  tym celu zachęcamy do kontaktu  z Expert Odszkodowania, aby uzyskać wiedzę, jakie czynności należy wykonać bezpośrednio po zdarzeniu, aby zabezpieczyć  niezbędny  materiał dowodowy.

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram