Co to takiego bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)? I jak mogę dochodzić utraty wartości handlowej pojazdu?

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) | Expert Odszkodowania

Odszkodowanie za szkodę na pojeździe

Zacznijmy od początku, co robić w wyniku wypadku lub stłuczki, nie z naszej winy, z innym samochodem? Na początku należy sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Jeżeli żaden z uczestników nie ucierpiał, należy ustalić winnego i spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy zdarzenia — Co powinno zawierać?

W takim dokumencie należy umieścić wszystkie najważniejsze informacje takie jak: data; godzina; miejsce; dane uczestników, tj. imię, nazwisko, adres, numer pesel; a także informacje o pojazdach biorących udział w zdarzeniu, taki jak numer rejestracyjny; marka pojazdu; Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym pojazd miał zawartą i ważną obowiązkową polisę OC oraz jej numer. Opisać jak doszło do samego zdarzenia, jego przyczynę oraz zakres uszkodzeń obu pojazdów.

Oświadczenie sprawcy zdarzenia musi zawierać podpisy obu stron — to bardzo ważne, bo potwierdza, że wszelkie dane i informacje w nim zawarte zostały uzgodnione i potwierdzone, zarówno przez poszkodowanego, ale przede wszystkim przez sprawcę zdarzenia.

W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami zdarzenia dotyczącego przyjęcia winy i odpowiedzialności należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 997 i wówczas pozostawić tę decyzję Policji.

Gdy już mamy ustalone, w którym Towarzystwie Ubezpieczeń pojazd sprawcy zdarzenia miał zawartą polisę OC, należy zgłosić taką szkodę telefonicznie na dostępnej infolinii, lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej konkretnego Ubezpieczyciela.

Tam są opisane również wszelkie kroki, które należy wykonać, a także lista informacji i dokumentów potrzebnych celem prawidłowej rejestracji szkody.

Wśród najważniejszych informacji, jakie należy przekazać jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, data i miejsce zdarzenia, oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

Czym jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkód, to porozumienie zawarte pomiędzy największymi Ubezpieczycielami działającymi na polskim rynku.

Jego zadaniem jest uproszczenie dochodzenia odszkodowania, gdyż szkodę zgłaszamy bezpośrednio do swojego Ubezpieczyciela, który w naszym imieniu ustala, w którym Towarzystwie Ubezpieczeń sprawca miał zawartą i ważną polisę OC.

Również od własnego Ubezpieczyciela otrzymujemy odszkodowanie za szkodę na pojeździe, oczywiście bez straty zniżek i innych rabatów nam przysługujących.

A co z utratą wartości handlowej pojazdu?

Jeżeli nasz samochód w chwili zdarzenia miał mniej niż 6 lat oraz była to jego pierwsza szkoda, to należy się również dodatkowe odszkodowanie właśnie za utratę wartości handlowej naszego pojazdu. Jest to bardzo ważne, gdyż większość Ubezpieczycieli wykorzystuje niewiedzę konsumenta i nie wypłaca tego należnego świadczenia.

Aby zweryfikować wysokość utraty wartości handlowej, należy zgłosić się do rzeczoznawcy celem wykonania opinii lub poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela np. przy zgłaszaniu szkody, jednak wysokość ustalona przez niego, może diametralnie różnić się od prawidłowej i realnej kwoty.

Tak samo dzieje się niestety z kosztorysami szkód na pojeździe. Ich wartość w 99% jest niestety, zaniżona na rzecz Poszkodowanego. Tutaj również Firmy Ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedze konsumentów i zaniżają wysokość należnych im odszkodowań aż o połowę lub więcej od prawidłowej wysokości szkody.

EXPERT ODSZKODOWANIA — pomoc prawna w bezpośredniej likwidacji szkód.

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź, jaką faktycznie wysokość odszkodowania za szkodę na pojeździe powinieneś otrzymać, oraz czy należy Ci się dodatkowe świadczenie za utratę wartości handlowej pojazdu.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej analizy wysokości szkody.

Przekaż sprawę do darmowej weryfikacji przez profesjonalnego rzeczoznawcę samochodowego i odzyskaj swoje należne pieniądze.

Pamiętaj, że możesz dochodzić odszkodowania za każdą szkodę z ostatnich 3 lat!

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram