Odszkodowania
komunikacyjne

Do świadczeń należnych po zdarzeniu komunikacyjnym należą odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Może ubiegać się o nie każdy, kto uczestniczył w zdarzeniu drogowym i nie był jego sprawcą. Mówimy zatem o kierowcy, pasażerze, pieszym czy rowerzyście.

O świadczenia odszkodowawcze poszkodowany może ubiegać się bezpośrednio od ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC lub innych podmiotów odpowiedzialnych, np. w sytuacji nieposiadania polisy OC przez sprawcę zdarzenia.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, które przysługuje za doznaną krzywdę, tj. urazy fizyczne oraz psychiczne. Z kolei odszkodowanie należy się poszkodowanemu w sytuacji, gdy doznał szkody materialnej, począwszy od uszkodzonego pojazdu, przewożonego bagażu, poprzez poniesione koszty leczenia, a skończywszy na dochodzie utraconym z uwagi na niemożność podjęcia pracy zarobkowej po zdarzeniu.

O jakie środki możesz się ubiegać?

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Odszkodowanie za uszkodzone ruchomości
Odszkodowanie za utracone dochody
Zwrot kosztów opieki
Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
Renta

Dzięki nam zyskujesz dodatkowe korzyści!

Pomagamy poszkodowanym

wypłacając świadczenia zaliczkowe jeszcze przed zgłoszeniem szkody właściwemu podmiotowi. Środki te przydadzą się przy pokrywaniu kosztów leczenia czy rehabilitacji

Natychmiastowe wsparcie finansowe

w wysokości do 20 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia. Wypłacamy osobom poszkodowanym gotówkę na bieżące wydatki.

Zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych
Pomagamy w uzyskaniu renty

od ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wkupioną polisę OC

Kompleksowa obsługa szkody

zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Masz gwarancję profesjonalnej pomocy dzięki obsłudze przez kancelarię prawną.

Obsługa postępowań pobocznych

w tym postępowania karnego przeciwko sprawcy zdarzenia

Dla nas liczy się efekt!

Pobieramy wynagrodzenie, tylko jeśli dzięki naszym działaniom otrzymałeś świadczenia pieniężne

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
expert odszkodowania logo

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelarię Prawno-Finansową POLONICA Sp. z o.o.

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram