Odszkodowanie za wypadek na oblodzonej drodze, chodniku

Miesiące zimowe to czas szczególnie sprzyjający nieszczęśliwym zdarzeniom.

Oblodzone, nieodśnieżone drogi, czy chodniki oraz złe warunki atmosferyczne to gotowy przepis na wypadek i stanowią poważne zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Gdy do uszkodzenia ciała dojdzie na oblodzonym chodniku, możemy liczyć nie tylko na zadośćuczynienie oraz pokrycie kosztów leczenia, lecz także zwrot utraconego wskutek wypadku wynagrodzenia.

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku lub drodze — kto ponosi odpowiedzialność?

Za dobrostan i zapewnienie bezpieczeństwa korzystania drogi co do zasady odpowiada zarządca drogi.

DROGI PUBLICZNE

W przypadku zdarzenia, które zaszło na oblodzonej lub nieodśnieżonej drodze publicznej zarządcą drogi będzie organ administracji rządowej, lub organ jednostki samorządu terytorialnego.

Droga Publiczna – Definicja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, droga publiczna to droga gminna, droga powiatowa, droga wojewódzka lub droga krajowa.

Szereg przykładowych obowiązków zarządcy drogi określa art. 20 ustawy o drogach publicznych. Ustawodawca wskazuje m.in. na utrzymywanie drogi poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

DROGI WEWNĘTRZNE

Powyższa ustawa wskazuje również, na kim spoczywa obowiązek utrzymania i ochrony dróg, które nie mają statusu drogi publicznej. Są to, zgodnie z brzmieniem ustawy drogi wewnętrzne, czyli drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Obowiązek utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych obciąża zarządcę terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku — właściciela tego terenu.

Samo ustalenie zarządcy drogi jednak nie wystarczy, ponieważ kluczowe będzie wykazanie winy, którą ponosi. Odpowiedzialność nie wynika bowiem z samego faktu, że została ona pokryta przez śnieg czy lód, co w okresie zimowym jest naturalnym zjawiskiem, lecz z tego, że zaniedbał on jej utrzymanie.

Expert Odszkodowania — wypadek na oblodzonej drodze, chodniku

Jeżeli doświadczyłeś nieszczęśliwego zdarzenia na oblodzonej lub ośnieżonej powierzchni – skontaktuj się z nami! Przeanalizujemy Twoją sprawę i skontaktujemy się z Tobą już w 24 godziny!

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram