Potrącenie pieszego na pasach: Odszkodowanie, obowiązki kierowcy i prawa pieszego 

W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie ruch uliczny stanowi nieodłączny element codzienności, potrącenia pieszego na pasach stają się niestety coraz bardziej powszechne.

W niniejszym artykule skupimy się na zgłębieniu w obowiązki kierowcy i prawa pieszego w tego typu wypadkach, szczególnie podkreślając możliwości związane z uzyskaniem należnego nam odszkodowania.

Zdobądź kluczowe informacje dotyczące odpowiedzialności i procedur po potrąceniu pieszego na przejściu, aby skutecznie bronić swoich praw i zrozumieć, jakie kroki podejmować, by uzyskać sprawiedliwe i wysokie odszkodowanie. 

Odszkodowanie za potrącenie pieszego: Kto może ubiegać się o rekompensatę? 

W przypadku potrącenia pieszego, możliwość uzyskania odszkodowania zależy od wielu czynników. Istnieją okoliczności, które uprawniają Poszkodowanego do ubiegania się o rekompensatę. W przypadku wypadków drogowych, istotne jest ustalenie odpowiedzialności kierowcy oraz zbadanie czy pieszy przestrzegał wszelkich przepisów ruchu. Jeżeli kierowca był winny i naruszył obowiązki bezpieczeństwa, Poszkodowany może mieć podstawy do wniesienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Kluczowym elementem jest również zebranie wszelkich dostępnych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumentacja medyczna oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia, czy notatka policyjna, co może znacząco wesprzeć proces ubiegania się o należne świadczenia. 

Świadczenie odszkodowawcze można dochodzić od Zakładu Ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia miał zawartą i ważną obowiązkową polisę OC pojazdu.

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie miał zawartej polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia, odszkodowanie można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W sytuacji, gdy sprawcą zdarzenia okaże się obcokrajowiec, przedmiotową szkodę należy zgłosić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), który zajmuje się likwidacją szkód, gdy ubezpieczyciel zagranicznego towarzystwa nie posiada na terenie Polski swojego przedstawiciela (tzw. korespondenta).

Kiedy pieszemu NIE należy się odszkodowanie? 

  1. Wyłączna wina Poszkodowanego: 

Odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić, gdy Poszkodowany był jedynym sprawcą wypadku. Taka sytuacja występuje, gdy zachowanie Poszkodowanego było wyłączną przyczyną zdarzenia, a kierowca nie naruszył żadnych przepisów. Przykładem jest nietrzeźwy pieszy, który nagle wyskoczył przed samochód. 

  1. Siła wyższa: 

W przypadku siły wyższej, czyli nieprzewidywalnych i nieuniknionych zdarzeń, takich jak katastrofy naturalne, kierowca może być zwolniony z odpowiedzialności za wypadek. 

  1. Wyłączna wina osoby trzeciej: 

Jeśli wypadek jest wynikiem działań osoby trzeciej, za której działania kierowca nie odpowiada, to może zwolnić go także z odpowiedzialności za wypadek. 

Warto podkreślić, że każda sytuacja jest indywidualna, a decyzja o wypłacie odszkodowania lub odmowie zależy od szczegółowego zbadania okoliczności danego wypadku. 

Co zrobić po potrąceniu: Kluczowe kroki w przypadku wypadku 

Przede wszystkim, jeśli jesteś Poszkodowanym, ważne jest zadbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej, nawet jeśli obrażenia wydają się niewielkie. Następnie, jeśli to możliwe, zabezpiecz miejsce wypadku, używając trójkąta ostrzegawczego lub innych dostępnych środków, aby uniknąć kolejnych wypadków. 

Wezwij służby ratunkowe i policję! Jest to niezbędne, ze względu na zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz spisanie wszystkich ważnych informacji przez policję, a przede wszystkim ze względu na udzielenie pierwszej pomocy przez ratowników medycznych. Pełna dokumentacja da nam szersze pole manewru do ubiegania się o odszkodowanie. Podobnie jak gromadzenie danych kierowcy i świadków oraz udokumentowanie miejsca zdarzenia za pomocą zdjęć i wideo.  

Natychmiastowe zgłoszenie wypadku ubezpieczycielowi jest kluczowe, podobnie jak konsultacja sprawy z prawnikiem ds. odszkodowań, który pomoże zrozumieć nam prawa i możliwości uzyskania sprawiedliwego i wysokiego odszkodowania. 

Ważne, jeżeli doznany przez Poszkodowanego uraz jest bardzo poważny, policja z urzędu przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i skieruje wniosek do Sądu o ukaranie sprawcy zdarzenia, gdzie dodatkowo będzie nam przysługiwać świadczenie nawiązki lub zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy.

Odszkodowanie za Potrącenie: Jakie Dokumenty Są Potrzebne? 

Aby efektywnie ubiegać się o odszkodowanie po potrąceniu, niezbędne są odpowiednie dokumenty: 

  • Dokumenty potwierdzające zaistnienie wypadku i winę: materiały wideo i zdjęcia z wypadku. 
  • Notatka ze zdarzenia od policji: Informacje o okolicznościach wypadku i danych uczestników. 
  • Dokumentacja medyczna: Komplet badań, zwolnień lekarskich, wypisów ze szpitala. 
  • Dane ubezpieczenia z polisy OC kierowcy sprawcy: numer polisy i informacje o ubezpieczycielu, są niezbędne w procesie składania roszczeń o odszkodowanie. 
  • Faktury imienne: Za leki, badania, opiekę, dojazdy do placówek medycznych, pobyty w sanatoriach. 
  • Inne dokumenty: W przypadku pogorszenia zdrowia, dowody na ten fakt. 

Zaniżone odszkodowanie po potrąceniu na pasach: Co zrobić? 

Nasi eksperci z przyjemnością przeanalizują Twoją sprawę BEZPŁATNIE i poprowadzą Cię przez cały proces, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie.

Naszym celem jest zagwarantowanie, aby osoba Poszkodowana otrzymała sprawiedliwe, a przede wszystkim WYSOKIE odszkodowanie!

Nie czekaj i wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń pod nr +48 572 768 050

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram