Odszkodowania Legnica

Odszkodowanie jest formą rekompensaty, która przysługuje osobie poszkodowanej z powodu naruszenia jej zdrowia fizycznego i psychicznego, dóbr finansowych oraz materialnych. Osoba, która sama podejmuje się dochodzenia odszkodowań, niestety bardzo często otrzymuje zbyt niską wypłatę, nieadekwatną do poniesionych strat. Firma Expert Odszkodowania powstała z myślą o udzielaniu poszkodowanym pomocy w uzyskaniu odszkodowania na terenie Legnicy. Udzielamy osobom poszkodowanym wsparcia w kwestii egzekwowania przysługujących im praw oraz pomagamy w m.in. w odzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych i odszkodowań komunikacyjnych w Legnicy.

Odszkodowania komunikacyjne Legnica - co pokrywają?

Wypadki komunikacyjne to wyjątkowo traumatyczne przeżycia. Pośpiech i nieuwaga mogą doprowadzić do tragicznych wydarzeń. Nie zawsze mamy na wszystko wpływ, jednak możemy go mieć w kwestii należytego ubezpieczenia, które pokryje nie tylko naprawę samochodu, lecz także zrekompensuje poniesione straty osobowe. Oprócz świadczenia na naprawę pojazdu, możesz starać się także o odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia OC sprawcy, jeżeli doznałeś obrażeń ciała podczas zdarzenia. Odszkodowanie komunikacyjne może pokryć także:

koszty leczenia,
dojazdy do szpitala/pobyt w szpitalu,
rachunki za lekarstwa,
wizyty lekarskie,
opiekę medyczną,
inne działania związane z powrotem do zdrowia.

Odszkodowanie powypadkowe obejmuje także zadośćuczynienie za ból i cierpienie doznane podczas zdarzenia i po zdarzeniu. Konsekwencje wypadku mogą być różne. Czasem może zdarzyć się tak, że obrażenia powypadkowe uniemożliwią Ci powrót do pracy. Wówczas możesz starać się o rentę lub jednorazowe świadczenie mające pokryć utracony zysk lub przekwalifikowanie się. 

Dochodzenie odszkodowań Legnica

Dochodzenie odszkodowań dla osób, które nie dysponują wiedzą prawniczą może okazać się niezwykle trudne. Niestety wiele ludzi godzi się na przyjęcie znacząco zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela lub nawet akceptuje odmowę wypłaty.

Warto wówczas nie załamywać rąk i sięgnąć po pomoc specjalistów od ściągania odszkodowań. Nasza firma pomoże Ci w odzyskaniu odszkodowania. Możemy także wykupić Twoją wierzytelność na podstawie umowy cesji. Umowa cesja dzięki pisemnemu porozumieniu stron przenosi uprawnienia obecnego wierzyciela (cedenta) na nowego nabywcę (cesjonariusza), czyli w tym przypadku na Naszą firmę. Mówiąc prościej, jeżeli otrzymałeś już od ubezpieczyciela niesatysfakcjonującą Cię rekompensatę za wyrządzone szkody lub nie otrzymałeś jej wcale, Nasza firma dopłaca Ci określoną kwotę pieniędzy nawet w 3 dni. Pieniądze, które otrzymałeś od ubezpieczyciela pozostają Twoją własnością. My jedynie przejmujemy prawa do tej “zaniżonej” rekompensaty, której jeszcze nie zdążyłeś wywalczyć.

Po podpisaniu umowy, otrzymujesz pieniądze na wskazane konto bankowe. Wówczas dla Ciebie sprawa jest już zamknięta, a my rozpoczynamy proces dochodzenia odszkodowania.

Czytaj więcej

 

Odszkodowania powypadkowe Legnica

Zaniżone odszkodowania powypadkowe, to prawdziwy koszmar dla osób, które poniosły straty. Firmy ubezpieczeniowe doskonale wiedzą, jak zaniżać odszkodowania. Poszkodowani bez wysokich umiejętności negocjacyjnych i bez doświadczenia mają marne szanse na otrzymanie adekwatnego ubezpieczenia od poniesionych szkód. Mimo iż po wypadkach motywacja do walki o swoje znacząco spada, to nie warto odbierać sobie szansy na środki niezbędne przy leczeniu urazów doznanych w trakcie wypadku. Firma Expert Oszkodowania skutecznie odzyska odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za wypadek w pracy oraz odszkodowania za wypadek na chodniku.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadki w miejscu pracy zdarzają się niestety stosunkowo często. Powodem zazwyczaj są zaniedbania przez pracodawcę, nieprzestrzeganie zasad BHP lub zdarzenia losowe. Jeżeli w konsekwencji wypadku doznałeś obrażeń ciała lub osoba bliska poniosła śmierć, możesz podjąć kroki w celu dochodzenia odszkodowania. Jeżeli do wypadku doszło w miejscu pracy, niezwykle ważne jest, aby ustalić odpowiedzialność pracodawcy wobec tego zdarzenia.
Jeżeli do wypadku doszło z oczywistych zaniedbań, których dopuścił się pracodawca masz prawo nie tylko do odszkodowania, lecz także do zadośćuczynienia.
Nasza firma udzieli Ci pomocy w uzyskaniu odszkodowania na terenie Legnicy przy wsparciu wykwalifikowanej kadry prawników. Ponadto, zanim jeszcze zgłosimy Twoją szkodę, wypłacimy Ci zaliczkowo świadczenia odszkodowawcze, gdyż w konsekwencji wypadku możesz stracić możliwość zarobkowania.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Firma Expert Odszkodowania oferuje także pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek spowodowany nierówną lub śliską nawierzchnią. Urazów na skutek wypadku na chodnikach doznajemy najczęściej zimą, gdy powierzchnia jest oblodzona. Łatwo wówczas o skręcenie kostki, zwichnięcia czy nawet złamanie nogi. Aby ubiegać się o tego rodzaju odszkodowanie powypadkowe należy udowodnić, że bezpośrednią przyczyną zdarzenia była nierówna lub śliska nawierzchnia. Ponadto, warunkiem koniecznym do otrzymania odszkodowania jest także realny uszczerbek na zdrowiu. Wobec tego nie warto lekceważyć takich wydarzeń i od razu po upadku udać się do lekarza, aby zbadać swój stan zdrowia.

Partnerzy

Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 h!
Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram