Odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie jest istotnym wsparciem dla osób, które doznały obrażeń ciała na skutek wypadku, błędu medycznego lub innych sytuacji, których efektem jest fizyczna bądź psychiczna krzywda. Pomimo prawa do odszkodowania, które posiadają osoby poszkodowane, niektóre przypadki są niesłusznie odrzucane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jakie są powody odmowy? Ubezpieczyciel decyduje w jakiej kwocie i czy w ogóle poszkodowany …

Odszkodowanie za potknięcie

Potknięcia i upadki są  częstymi zdarzeniami w naszym życiu, ale nie zawsze mamy świadomość, że możemy otrzymać odszkodowanie za doznane obrażenia ciała. Czym jest potknięcie? Potknięcie polega na wymuszonym  zatrzymaniu ruchu nóg podczas chodzenia i zwykle kończy się upadkiem. Może mieć różne przyczyny, takie jak wybrakowana lub śliska nawierzchnia, nieprawidłowe lub brak oświetlenia, porzucony  sprzęt …

Expert Odszkodowania
Facebook
Instagram